น้ำจับเลี้ยง เครื่องดื่มสมุนไพรจีนแก้ร้อนใน

หลายคนคงจะคุ้นเคยกับน้ำต้มสมุนไพรจีนพื้นบ้านของชาวจีน เมื่อเวลามีไข้ เจ็บคอ คอแห้ง มีแผลร้อนในในปาก ในช่วงของอากาศเปลี่ยนหรือทานอาหารฤทธิ์ร้อน อาหารทอด อาหารเผ็ด มักจะได้รับคำแนะน้ำให้ไปดื่มสมุนไพรแก้ร้อนใน น้ำจับเลี้ยงหมายถึงของเย็นหลายอย่างคือเครื่องดื่มหรือน้ำจากสมุนไพรฤทธิ์เย็นหลายชนิดมารวมกัน

ไม่จำเป็นว่าต้องเป็น 10 อย่าง ซึ่งแปลว่า 10 ทำให้เข้าใจผิดว่า น้ำจับเลี้ยง ใช้สมุนไพร 10 อย่าง เครื่องดื่มสมุนไพรจีนที่มีฤทธิ์ค่อนเย็น แต่ไม่เย็นมากที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมายาวนาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความร้อนในร่างกาย ขจัดความร้อนจากอากาศในฤดูร้อน และขจัดความแห้งทำให้เจ็บคอในฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูหนาว ใช้ในหมู่ประชาชนค่อนข้างกว้างขวาง โดยไม่ต้องให้แพทย์จีนเขียนตำรับสมุนไพรให้เป็นการเฉพาะราย ชาวบ้านทั่วไปสามารถใช้วิจารณญานพิจารณาบริโภคตามความเหมาะสม เสมือนเครื่องดื่มสมุนไพรหรือยาสมุนไพรสามัญประจำบ้าน

Scroll to Top